ශනුද්‍රිගේ පැටිකිරිය හෙළිවෙයි – සොරාගත්තේ කාගේ ඇඳුම් ද? Shanudrie Priyasad Gossip