ඉරුදින දිව්‍ය පූජාව – කොළඹ අගරදගුරු නිළනිවසේ සිට ගෙන එන ආශිර්වාධාත්මක කිතුනු දේව මෙහෙය.